25 anys del Servei Local d'Ocupació

Commemoració de  la feina realitzada  en l’àmbit de les polítiques de mercat de treball per part de les entitats locals adherides a la Xarxa de Serveis Locals d’Ocupació (XALOC)de la demarcació de Barcelona.

Els Serveis Locals d'Ocupació (SLO) són dispositius que els ajuntaments posen a disposició de la ciutadania i el teixit empresarial amb dues línies d'actuació: millorar l'ocupabilitat de les persones a l'atur i establir vincles amb les empreses per detectar-ne les necessitats i oferir-los assessorament especialitzat per cobrir els perfils professionals que requereixen. Actualment, hi ha 155 SLO a la demarcació, que compten amb més de 800 professionals.

 

A continuació podreu mirar el vídeo dels 25 anys del Servei Local d'Ocupació